nhom facebook

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

KIẾN THỨC NHẬP HÀNG

CÁCH TÍNH GIÁ BÁN ORDER CÓ LÃI

Hướng dẫn tính giá bán khi nhập hàng từ Tbao/1688/pinduoudo

(28/06/2021)

CÁCH XỬ LÝ MẤT HÀNG KHI NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC

Xin bill kí nhận tại kho Trung Quốc

(29/05/2021)

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK